De kerkenraad

(pagina wordt nog aangevuld)
Voor het organiseren van de zondagse erediensten bestaat een Werkgroep Erediensten, waarin een groot aantal gemeenteleden in meewerken. Ook is er een "Bezoekersgroep". Zij brengen oudere gemeenteleden op hun verjaardag een bloemetje van de gemeente.
 
Iedere twee maanden verschijnt het contactblad De Friese Lutheraan.
Wilt u daarvan een exemplaar ontvangen mail dan naar leden.elg.lwd@gmail.com  
De PDF van het laatst verschenen nummer vind u onder deze link De Friese Lutheraan
Heeft u een leuk artikel voor De Friese Lutheraan, mail het artikel dan naar defrieselutheraan2015@gmail.com. De redactie bepaalt of uw artikel in het eerstvolgende nummer of een volgend nummer wordt geplaatst.Voor eventuele vragen van de redactie graag contactgegevens meemailen.

De lutheranen in Friesland treffen elkaar niet alleen bij de zondagse erediensten. Er bestaan ook een aantal zogenaamde Kringen waarin de leden bijeen komen. Zo is er de Kring Harlingen, de Kring Stiens en de Kring Drachten. Daarnaast is ook de "Lutherbende" actief; daarin treffen voornamelijk jongere leden elkaar. De Kringen en de Lutherbende organiseren hun eigen activiteiten.
VV Martha Maria 90 jaar
Klik op de link en lees de geschiedenis van Martha Maria.

Landelijk zijn de lutherse dames verenigd in de NLVB(Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond), waaroverigens mannen ook van harte welkom zijn.  Op  de website vindt u alle informatie. Klik op NLVB.net.
terug