Restauratie van het orgel

Zoals de meeste kerkgangers wel hebben gemerkt wordt op dit moment ons orgel onder handen genomen. Ik was in de kerk en sprak een medewerker van Bakker en Timmenga die mij heeft verteld wat er zoal staat te gebeuren.
De afgelopen week, ik schrijf dit op 16 januari, zijn als laatste de frontpijpen uit de orgelkas gehaald, dat zijn orgelpijpen die je ziet als je beneden staat en je naar het orgel kijkt.
De orgelkas is nu helemaal leeg.
Wat gaat er allemaal gebeuren:
- de windvoorziening.
Een tijd terug is gedeeltelijk het mechaniek en zijn de windlades gerestaureerd. De restauratie van het mechaniek wordt nu afgemaakt, de windlades worden nagekeken en de balg wordt helemaal aangepakt.
- De klavieren worden gerepareerd waar nodig en daar waar het rammelt wordt dat opgelost.
- De frontpijpen worden gepoetst, al het pijpwerk wordt nagekeken, schoongemaakt en uitgedeukt.
- Verder zit er nogal wat schimmel in het orgel wat wordt weggehaald, deze schimmel is veroorzaakt door een slechte ventilatie. We gaan de deur aan de achterkant van de kas voortaan op een kier zetten, dan lucht het wat door waarmee we de kans op nieuwe schimmel verkleinen.
Verzakking.
De hele orgelkas is een paar centimeter naar de straatkant verzakt. Dit kan komen door verlaging van de grondwaterstand en de bouw van de parkeergarage tegenover de kerk. De orgelkas wordt weer rechtgezet.
Als met al gaat het ongeveer 3 maanden duren. 
terug