Lutherse Synode in Nederland

In 2004 is de Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden gefuseerd met andere kerken in de Protestantse Kerk Nederland (PKN) Klik op de link voor meer informatie.
Via deze link kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief van de Synodale Commissie en op het kwartaalblad ELK kwartaal.

Kooiman-Boendermaker-Lutherstichting
De Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting heeft tot doel het bevorderen van onderzoek, onderwijs en verspreiding van kennis over Martin Luther en zijn theologie, alsmede over de geschiedenis van het lutheranisme in het algemeen en die van het lutheranisme in de Nederlanden in het bijzonder. Daartoe heeft de stichting een bijzondere hoogleraarsplaats gevestigd aan de Theologische Universiteit Kampen. Deze leerstoel wordt bezet door prof. dr. Sabine Hiebsch.
Internationaal zijn de lutheranen wereldwijd verbonden in de Lutherse Wereld Federatie. Door te klikken op de link vind u alle informatie wereldwijd.

Goede contacten worden ook onderhouden met de Martin Luther Bund. Meer informatie onder deze link.  De Nederlandse afdeling is te bereiken via de Lutherstichting.
terug

Agenda

Cursus Leren van Luther

di 29 nov 2022 om 19:15

2e Advent

zo 04 dec 2022 om 10:00 KLEUR PAARS

Martha Maria

wo 07 dec 2022 om 14:30 uur

Orgelconcert

zo 11 dec 2022 om 16:00

Leren van Luther


Geloven in Leeuwarden  (klik op de link) is de oecumenische activiteitensite voor Leeuwarden en omgeving.
Op de voorpagina staan steeds de eerstvolgende activiteiten


Voor seizoen 2022 - 2023 wordt weer een cursus  "Leren van Luther" georganiseerd. Als de nieuwe cursusdata definitief zijn komen ze op de website. Klik op de link naaar de website Geloven in Leeuwarden en meld u aan. 

Martha Maria

Dat de damesvereniging(waar mannen ook van harte welkom zijn) Martha Maria nog volop aktief is blijkt onder meer uit bovenstaande foto: de dames zijn heel geconcentreerd aan het "Wolvilten". Een gezellige bezigheid. Tal van fraaie kerstversieringen waren het resultaat. Op 26 oktober konden we "griezelen"bij de spookverhalen van Nico. Onder leiding van Hendrik Jan en zijn assistente leerden we hoe we de trekzak kunnen bespelen.