De Lutherroos

De Lutherroos of het Lutherzegel was oorspronkelijk een persoonlijk zegel, door Maarten Luther ontworpen als een uitdrukking van zijn theologie en geloof waarmee hij zijn autorisatie gaf aan zijn correspondentie.
In een brief in 1530 schrijft Luther over het zwarte kruis in het rode hart: dat is "om mijzelf steeds in herinnering te brengen dat het geloof in de gekruisigde ons zalig maakt en ons behoudt ten leven". Het hart staat in een witte roos om aan te duiden dat het geloof vreugde, troost en vrede geeft. Wit is de kleur van feest en van de engelen. Het hemelsblauw eromheen wverwijst naar de hemelse vreugde waar we in geloof nu al deel aan hebben, door de hoop. En om dat alles een goudenring, symbool van eeuwigheid (ring) en kostbaarheid(goud). 
terug