Lutherse Synode in Nederland

In 2004 is de Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden gefuseerd met andere kerken in de Protestantse Kerk Nederland (PKN) Klik op de link voor meer informatie.
Via deze link kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief van de Synodale Commissie en op het kwartaalblad ELK kwartaal.

Kooiman-Boendermaker-Lutherstichting
De Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting heeft tot doel het bevorderen van onderzoek, onderwijs en verspreiding van kennis over Martin Luther en zijn theologie, alsmede over de geschiedenis van het lutheranisme in het algemeen en die van het lutheranisme in de Nederlanden in het bijzonder. Daartoe heeft de stichting een bijzondere hoogleraarsplaats gevestigd aan de Theologische Universiteit Kampen. Deze leerstoel wordt bezet door prof. dr. Sabine Hiebsch.
Internationaal zijn de lutheranen wereldwijd verbonden in de Lutherse Wereld Federatie. Door te klikken op de link vind u alle informatie wereldwijd.

Goede contacten worden ook onderhouden met de Martin Luther Bund. Meer informatie onder deze link.  De Nederlandse afdeling is te bereiken via de Lutherstichting.
terug

Agenda

Martha Maria

wo 28 sep 2022 om 14:30 uur

16e zondag na Trinitatis

zo 02 okt 2022 om 10:00 uur KLEUR GROEN
Extra collecte Indonesië Wereldvoedseldag
koster:Hans / Erna

Kring Harlingen

ma 03 okt 2022 om 14:30 uur

Orgelconcert

zo 09 okt 2022 om 15:00

Leren van Luther


Geloven in Leeuwarden  (klik op de link) is de oecumenische activiteitensite voor Leeuwarden en omgeving.
Op de voorpagina staan steeds de eerstvolgende activiteiten


Voor seizoen 2022 - 2023 wordt weer een cursus  "Leren van Luther" georganiseerd. Als de nieuwe cursusdata definitief zijn komen ze op de website. Klik op de link naaar de website Geloven in Leeuwarden en meld u aan.