Lutherse Synode in Nederland

In 2004 is de Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden gefuseerd met andere kerken in de Protestantse Kerk Nederland (PKN) Klik op de link voor meer informatie.
Via deze link kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief van de Synodale Commissie en op het kwartaalblad ELK kwartaal.

Kooiman-Boendermaker-Lutherstichting
De Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting heeft tot doel het bevorderen van onderzoek, onderwijs en verspreiding van kennis over Martin Luther en zijn theologie, alsmede over de geschiedenis van het lutheranisme in het algemeen en die van het lutheranisme in de Nederlanden in het bijzonder. Daartoe heeft de stichting een bijzondere hoogleraarsplaats gevestigd aan de Theologische Universiteit Kampen. Deze leerstoel wordt bezet door prof. dr. Sabine Hiebsch.
Internationaal zijn de lutheranen wereldwijd verbonden in de Lutherse Wereld Federatie. Door te klikken op de link vind u alle informatie wereldwijd.

Goede contacten worden ook onderhouden met de Martin Luther Bund. Meer informatie onder deze link.  De Nederlandse afdeling is te bereiken via de Lutherstichting.
terug