zondag 1 september 2024 om 10:00 uur

14e zo na Trinitatis
Voorganger(s): ds. Jan van Twist
Ouderling(en): Willem Jan
Organist: Helena

KLEUR: GROEN
HEILIG AVONDMAAL
KOSTER: Elisabeth/Gisela
Extra Collecte: Columbia Seksueel misbruik van jongeren stoppen

terug