zondag 18 februari 2024 om 10.00 uur

Invocavit
Voorganger(s): ds. A.E. Reichman-Scheffer
Ouderling(en): Marc
Organist: Afke

De Diaconie, probeert altijd het kind centraal te stellen bij extra collecten, kinderen zijn vaak de dupe bij conflicten, we zien het overal in de wereld, bij Oorlogen, gevolgen van Klimaatveranderingen.
De extra collecte van zondag 18 februari naar de opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland.

Waar:Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties die hen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan de kinderen geven.

Een van de organisatie is Borderline, zij laat vluchtelingen op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen.Op de foto zie u Ilana, zij komt uit Afghanistan, en is op de vucht.
“Mijn familie en ik moesten vluchten uit Afghanistan. Na een reis vol gevaren kwamen we met een hart vol hoop op Lesbos aan. De werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was anders. Soms is er geen eten, geen water en geen plek om te slapen. Alle onzekerheden maken met gek. Ons asielverzoek is al drie keer afgewezen. Ondanks alles blijf ik hopen op betere tijden. Ik ga hier naar school en volg lessen wiskunde, Engels en Grieks. Later wil ik graag mensen helpen en dokter of lerares worden. Ik hoop dat ik dan niet alleen als vluchteling, maar als mens wordt gezien.” 


U kunt uw geld rechtstreeks doneren op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Vluchtelingen Griekenland'

Of op zondag 18 februari tijdens de extra collect, dan zorgt de Diaconie dat het geld op de juiste plek terecht komt.

 

terug