zondag 8 oktober 2023

Martha-Maria 90 + 2 JAAR!!!!

Datum: 
 zondag 8 oktober 2023
Tijdstip: 
 11:00 uur  - 16:00 uur
Locatie: 
 Lutherse Kerk Leeuwarden

Op  29 januari 2021 is het precies 90 jaar geleden dat de jonge vrouwenvereniging  Martha Maria werd opgericht. Dit heugelijke feit hadden wij met elkaar willen vieren op zondag 31 januari 2021 in een feestelijke dienst. Maar zoals u wel weet gooide Corona roet in het eten. Nu wel weer  gevierd en gefeest mag worden nodigen wij u (zowel mannen als vrouwen) van harte uit aanwezig te zijn bij de feestelijke viering van het 90 + 2 jaar jubileum, en wel op
Zondag 8 oktober 2023
Aanvang 11.00 uur
in de Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28 – 30, 8911 KN Leeuwarden

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur Kerk open,  inloop, met koffie en gebak
11.00 uur Welkom door de presidente mw. T. Westra-Kiemel
  - we zingen lied 211 uit het liedboek
  - gebed
  - gelegenheid voor toespraken
12.00 uur Een drankje en een hapje
  - met aansluitend lunch
13.30 uur Een gevarieerd programma met muziek, zang en gedichten
15.00 uur Vesper


We hopen vele bekenden te begroeten.
Presidente  Tietie Westra-Kiemel
Klik op deze link en lees de geschiedenis van Martha Maria.

 

terug